loader image

Tutaj nie zna­jdziesz wielu obrazków. Wszys­tko musisz sobie wyobrazić.

Bard­zo dłu­ga jest przy­go­da Mokoo.

Bard­zo dłu­ga jest przy­go­da Mokoo.

Mokoo to bohater mojej książ­ki, ale też ktoś więcej. Mój dobry przy­ja­ciel, który nauczył mnie naprawdę wiele nie tylko o ilus­tracji, ale też o CGI, desig­nie czy samym sobie.

Masz tylko 5 dobrych pomysłów.

Masz tylko 5 dobrych pomysłów.

Pięć to i tak bard­zo dużo, dlat­ego doceń je i pielęgnuj w sobie. Nie pozwól, aby ktokol­wiek roś­cił sobie pre­ten­sje do Two­jego talentu!

krolowala­ma
@gmail.com

all rights reserved, krolowala­ma 2023